Започна кандидатстването по програма \"Зелена София\"

Срокът за подаване на проектни предложения е до 20 юни

Започна кандидатстването по програма \

Снимка: Economic.bg

932 ~ 1 мин. четене
Кандидатстването по програма "Зелена София" на Столична община започна днес. Програмата има за цел да облагороди зелени площи, които са общинска собственост, в междублокови пространства и локални градини, съобщиха от пресцентъра на общината. 

Срокът за подаване на проектни предложения е до 20 юни в деловодството на съответнанта районна администрация, на територията на която се намират терените за облагородяване. 

Материалите и оборудването за обновяване на озеленяването, подмяна и/или ремонт на елементите на парковото обзавеждане, създаването на зони за отдих и други, се предоставят безвъзмедно от Столична община на кандидатите с одобрени проекти. 

Допустими кандидати по Програма "Зелена София" са всички етажни собствености в Столичната община, регистрирани в районните администрации по чл. 46б от Закона за етажната собственост или сдружения на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 от закона и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за народните читалища.
Коментари: 0