външен дълг (51)

Държавата погаси външния дълг на Симеон Дянков

Държавата погаси външния дълг на Симеон Дянков

Емитираният през 2012 г. външен заем на стойност 950 млн. евро бе погасен напълно. Министерството на финансите е превело днес 990.4 млн. евро, като допълнителните средства са за последния дължим лихвен купон в размер на 40.375 млн. евро