дискусия (63)

Бургас ще прави инсталация за анаеробно разграждане на отпадъци

Бургас ще прави инсталация за анаеробно разграждане на отпадъци

В Бургас се предвижда изграждането на анаеробна инсталация за разграждане на биоразградими отпадъци, като в момента общината чака одобрение на проекта от Министерство на околната среда и водите