инвестиции в акции (6)

JPMorgan: Активите убежища вече не дават сигурност

JPMorgan: Активите убежища вече не дават сигурност

Преди използвахме активите убежища като традиционни инструменти за хеджиране на риска. Сега има много предизвикателства, които да не позволяват подобно управление на инвестиционната кошница