киберсигурност (169)

Съвременният телевизор може да записва и предава информация за нас

Съвременният телевизор може да записва и предава информация за нас

Проф. Валентин Кисимов е ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, зам.-ректор по електронизация, директор на Центъра за компютърни иновативни системи в УНСС

В коронакризата може да загубим завинаги поверителността на личните си данни

В коронакризата може да загубим завинаги поверителността на личните си данни

Киберхигиената по същество представлява стъпките, които организациите могат да възприемат, за да „почистят“ съществуващите слабости или потенциални уязвими места. Тези стъпки са от особена важност в сегашната ситуация