население (62)

Държавата отпусна 1.3 млн. лв. за преброяването през 2021 г.

Държавата отпусна 1.3 млн. лв. за преброяването през 2021 г.

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 1 366 000 лв. по бюджета на Националния статистически институт за 2019 г. във връзка с изпълнението на дейности по подготовката на преброяването на населението

Ключово десетилетие за младежката заетост

Ключово десетилетие за младежката заетост

Коефициентът на демографско заместване е един от по-рядко обсъжданите показатели на демографското развитие, който обаче ще окаже значително влияние върху пазара на труда през следващото десетилетие

НСИ ще прави преброяване през 2021 г.

НСИ ще прави преброяване през 2021 г.

През 2021 г. Националният статистически институт ще проведе преброяване на населението. Основната му цел е да осигури събирането и обработката на актуална и достоверна статистическа информация