пазар на труда (224)

Бейби бумът от началото на века и ефектите му върху работната сила

Бейби бумът от началото на века и ефектите му върху работната сила

Коефициентът на демографско заместване е един от по-рядко коментираните, но изключително важни показатели за демографското и икономическото развитие на българските региони

2016: Почти нулева година за пазара на труда

2016: Почти нулева година за пазара на труда

След силните за пазара на труда 2014 и 2015 г., в които броят на заетите в икономиката се увеличи с близо 100 хиляди души, през 2016 г. се затвърдиха отдавна видимите признаци на „охлаждане” на възстановяването.

Всеки четвърти работодател у нас ще наема нови служители

Всеки четвърти работодател у нас ще наема нови служители

Работодателите от всички 10 индустриални сектора планират да увеличат служителите си през следващите три месеца. Най-много работна сила ще се наема в сектора на производството (+26%) и търговията (+23%).