провал (22)

Втори пореден провал на българската стратегия за учене през целия живот

Втори пореден провал на българската стратегия за учене през целия живот

През 2016 г. делът на българите на възраст 25 - 64 години, които участват в учене през целия живот, е 5 пъти по-нисък от средния за ЕС и 13.5 пъти по-нисък от този в страната с най-висок резултат – Швеция

5 напълно провалили се устройства на Apple

5 напълно провалили се устройства на Apple

Apple обича да се бие в гърдите със своите революционни продукти, каквито са iPhone и iPod, но в многогодишната история на гиганта от Купертино има и хардуерни решения, останали неразбрани от потребителите – или иначе казано напълно провалили се