пътища (442)

Северна България е заложник на новата тол система

Северна България е заложник на новата тол система

Преди 9 месеца, когато беше публикуван първият вариант на тарифа за новата тол система, коментирахме в детайли какви са очакваните приходи за държавата, какво ще подлежи на преговори и защо правителството ще бъде

За ден правителството изхарчи 3 млрд. лв.

За ден правителството изхарчи 3 млрд. лв.

На днешното си заседание правителството направи разходи за общо 2.9 млрд. лв. За част от парите бе взето решение да се отпуснат веднага по бюджетите на различни министерства и държавни агенции, а за друга част

110 млн. лв. по ОПРР бяха пренасочени за пътища, саниране и здравен хеликоптер

110 млн. лв. по ОПРР бяха пренасочени за пътища, саниране и здравен хеликоптер

Правителството пренасочи 110 млн. лв. от резерва за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г. към проекти за здравеопазване, енергийна ефективност, образование