рециклиране на отпадъци (3)

Световните гиганти поръчват екочорапи от България

Световните гиганти поръчват екочорапи от България

За модела на консуматорство, колко важно за околната среда е дрехите и отпадъците да заживяват втори живот и къде е България в тази тенденция, разговаряхме с управляващия директор на „Кингли“  - Робърт Армър