цифрови умения (14)

Уроците на бъдещето ще са микс от дигиталното и реалното

Уроците на бъдещето ще са микс от дигиталното и реалното

Какви са уроците и поуките, които образователната система може да вземе от пандемията Covid-19, как учебното съдържание се трансформира в дигитално, какви са предизвикателствата пред новата учебна

Настъпва ли дигиталната революция в Европа?

Настъпва ли дигиталната революция в Европа?

Европа изглежда решена на стратегически промени и готова да направи крачка към технологичното си бъдеще. На 9 юни, вторник, държавите членки трябва да подпишат поредица от ангажименти, които се