чешми (13)

Tърговията с бизнес имоти ще нарасне през 2014

Възстановяването на пазарите на бизнес недвижими имоти ще се ускори и ще бъде придружено от по-силен интерес към инвестиционните сделки, сочат прогнози на консултантската фирма Forton, партньор за България и Македония на международната компания Cushman