България с рекорден ръст на сделките с бизнес имоти през 2014 г.

Страната ни отбелязва увеличение от 226% на обема на сключените сделки в сравнение с година назад

България с рекорден ръст на сделките с бизнес имоти през 2014 г.
252 ~ 4 мин. четене
Автор: Божидара Иванова
България отбелязва най-високия ръст на сделките с бизнес имоти сред държавите в Европейския съюз през 2014 г., показва новото издание на Глобалния инвестиционен атлас на консултантската компания Cushman & Wakefield, представено от стратегическия й партньор в България и Македония Forton.

Проучването обхваща пазарите в 62 страни. Сред тях България е водеща по ръст в ЕС с увеличение от 226% на обема на сключените сделки в сравнение с година назад. По данни на Forton, стратегически партньор на Cushman & Wakefield, през 2014 г. в страната са продадени бизнес имоти на обща стойност USD 286 млн. (EUR 254 млн.). Статистиката обхваща транзакции с офиси, хотели, индустриални имоти, търговски центрове и строителни терени. Първа по ръст в класацията на Cushman & Wakefield е Сърбия, където инвестиционният пазар е нараснал с близо 709% до USD 67 млн.(EUR 55 млн.), но ръстът там е от много ниска база.   

"През 2014 г. възстановяването на пазара на бизнес имоти в България ускори своя ход, водено от увеличаващото се търсене и заетост при офис площите и индустриалните имоти. Това от своя страна доведе до засилен инвеститорски интерес както за започване на нови проекти, така и за придобиване на вече работещи и генериращи доходност инвестиционни имоти", казва Михаела Лашова, изпълнителен директор на Forton.

Извън покупките на земя интересът на инвеститорите е насочен главно към подценени имоти - офис сгради и търговски центрове, които се нуждаят от допълнителни инвестиции и преструктуриране. Водещите мотиви при тези сделки са отстъпките в цените, които могат да бъдат постигнати, и потенциалът на тези активи за засилване на пазарните им позиции.

Очакванията за България са инвестиционната активност да остане висока, но и през 2015 г. тя ще зависи най-вече от икономическото развитие на еврозоната като основен търговски партньор на страната. Активни остават главно местните инвеститори, докато тежестта на чуждите капитали расте основно при покупките на строителни терени и развитието на нови или рестартиране на замразени проекти.

В европейски мащаб инвестиционните пазари също отбелязват ръст, като през 2014 г. той е достигнал 11,8%, главно благодарение на пазарите в Западна Европа, които се очаква да останат водещи и през 2015 г. Сходна е картината в Америка, където инвестициите в бизнес имоти са се увеличили с 11,4%, докато Азия изостава, отбелязвайки едва 1% ръст. По-ниската активност се дължи на китайския пазар, който дърпа назад и инвестициите в имоти в глобален план. През 2014 г. те са намалели за първи път за последните пет години, като спадът е с 6.3% до USD 1.21 трилиона, показват данните на Cushman&Wakefield.

Предпочитаните от инвеститорите имотни пазари през миналата година са били САЩ, Китай, Великобритания, Германия и Япония. Силен ръст в световен план са отбелязали инвестициите в офиси и хотели. Сделките в хотелския сектор например са нараснали с 16,6%, като основният интерес отново е към Европа и Северна Америка.

Заради силния интерес към тези пазари прогнозата за тази година е за ръст на инвестициите в бизнес имоти. Очакваното нарастване в световен план е 11% до USD 1,34 трилиона. 

В европейски мащаб най-висок остава интересът към установени пазари като Великобритания и Германия. В същото време апетитът за по-рискови придобивания насочи погледите и към испанския пазар, както и към Централна Европа, в частност - Полша, Чехия и Румъния.

Общо за региона на Европа, Близкия Изток и Африка положителен ефект оказват продажбите на имотни активи от банките, които привличат инвеститори. От Cushman & Wakefield  изчисляват този пазар на EUR 80,6 млрд. през 2014 година, като в сравнение с година по-рано ръстът на тези продажби е 156%. Прогнозата е и през настоящата година те да останат високи с прогнозен обем от  EUR 60-70 млрд. Това ще осигури нови възможности за инвеститорите, като фокусът и остава върху страните в Западна Европа.

В рамките на Европа, Близкия Изток и Африка от Cushman & Wakefield отбелязват и силен интерес към инвестиции в търговски площи, като само за последното тримесечие на 2014 са приключени сделки за общо EUR 15,4 млрд, което е лек ръст в сравнение с обема на пазара година по-рано.

"Тази година пазарът на търговски площи също се очаква да е със силни позиции благодарение на ниските цени на петрола, дефлацията и намаляващата безработица. Тези фактори, както и растящото потребление обаче далеч няма да повлияят еднакво всички европейски пазари, дори напротив - разликите в представянето на различните търговски центрове ще се задълбочават в зависимост от средата, в която се намират", коментира Дейвид Хъчингс, директор "Международни капиталови пазари" в Cushman & Wakefield за Европа.

Като ключов за европейските пазари проблем през миналата година консултантската компания посочват нарастващият политически риск, главно заради терористичните атаки в Париж и конфликта в Украйна. На повечето европейски пазари продължава спадът на доходността. България не прави изключение- при офис и търговските площи тя се е движела около 9%, а при индустриалните- около 11.25%, с тенденция за намаление. Изключение от този тренд са Русия и Украйна, основно заради по-високия риск за инвеститорите.
Коментари: 0