ESM (9)

Европейските банки ще могат да ползват директно 60 млрд. евро от ESM

Възможността да бъде използван възлизащият на 500 млрд. евро Европейски стабилизационен механизъм за пряко рекапитализиране на банките, изпаднали в затруднение, е един от основните елементи в изграждането на банковия съюз