Fibank (34)

Юнионбанк се вля във Fibank

На 4 март 2014 г. вливането на „Юнионбанк” ЕАД в „Първа инвестиционна банка” АД (Fibank) бе вписано в Търговския регистър. По силата на закона с вписване на вливането всички права и задължения на „Юнионбанк” ЕАД прем

Fitch запази рейтинга на ПИБ

Международната агенция Fitch Ratings остави без промяна дългосрочния кредитен рейтинг на третата най-голяма банка в България - Първа инвестиционна банка (ПИБ). Той се запазва на ниво "BB-" със "стабилна" перспектива. Оценката по дългосрочния дълг на фи