Fibank с нова организационна структура

Тя отговаря на изискванията на Европейската комисия

Fibank с нова организационна структура
3683 ~ 2 мин. четене

През 2014 г. Fibank пое ангажимент пред Европейската комисия за по-нататъшно усъвършенстване на корпоративното управление и управлението на риска.

Заедно със своя дългогодишен партньор – Международната финансова корпорация (IFC) към Световната банка, Fibank разработи конкретен план с ясно дефинирани цели за още по-голяма прозрачност и ефективност, насочен към клиентите и миноритарните акционери.

Един от основните елементи в плана на банката е утвърждаването на нова и модерна организационна структура, както и назначаването на Главен директор по риска и Главен директор по съответствията. Тяхното включване се прави с оглед постигане на повече независимост и на прозрачност в съответствие с утвърдените световни практики на Международната финансова корпорация към Световната банка и Европейската комисия.

Главният директор по риска и главният директор по съответствията ще отчитат своята дейност на Комитет по риска към Надзорния съвет на Fibank.

Едновременно с това Първа инвестиционна банка въвежда и функцията на Главен изпълнителен директор.

Г-н Васил Христов ще бъде Главен изпълнителен директор на банката, г-н Димитър Костов ще бъде Главен директор по риска, а Главен директор по съответствията ще бъде г-н Светозар Попов.

През 2010 г. Fibank (Първа инвестиционна банка) сключи договор с Международната финансова корпорация (IFC) за прилагане на международните стандарти в доброто корпоративно управление, които Fibank изпълнява стриктно в своята дейност.

През 2012 г. Fibank създаде нови комитети към Надзорния съвет (Главен комитет, Комитет по риска и Комитет по възнагражденията), в съответствие с Насоките за вътрешно управление на Европейския банков орган (ЕБО).

През април 2014 г. Първа инвестиционна банка изиска повторна оценка на направените вече промени за усъвършенстване на своето корпоративно управление. Оценката бе завършена в края на май 2014 и отново със съдействието на IFC към Световната банка бе разработен детайлен план.

През юни 2015 г. Първа инвестиционна банка включи нов независим според най-стриктните световни изисквания член на Надзорния съвет в лицето на г-н Юрки Коскело, който е заемал редица ръководни постове в Международната финансова корпорация към Световната банка.

Освен горепосочените промени, новата структура на Fibank отразява съвременните изисквания за организация на бизнес линии, които целят фокусиране към кредитиране на фирми и на индивидуални клиенти.

Подкрепи Economic.bg