VMware (13)

VMware продължава да разширява бизнеса си в България

VMware продължава да разширява бизнеса си в България

VMware e глобален лидер в сферата на облачните инфраструктури и технологиите за бизнес мобилност. През 2017 г. офисът в София отбелязва успешно десетилетие на българския пазар, като за този период VMware разраства екипа си

Започва подаването на проекти за управление на животински отпадъци

От 9-ти до 16-ти декември ще продължи кандидатстването за субсидии за изграждане или ремонт на малка инфраструктура за управление на животински отпадъци (само трупосъбирателни площадки). Инвестициите могат да включват и купуването на специализиран тран