Ваксинационен паспорт (6)

Правителството в оставка подкрепи „ваксинационните паспорти“

Правителството в оставка подкрепи „ваксинационните паспорти“

България изяви своята подкрепа за създаването на сертификати, който да улеснят свободното и безопасно движение на хора, което ще допринесе и за възстановяването на туристическия сектор.