100 000 българи работят в страни от ЕС

Близо 30% от емигриралите са се установили в Испания

Общият брой на гражданите на друга държава, живеещи в държава-членка на Европейския съюз, е около 33 милиона през 2011 г., сочат официални данни на Евростат. За България данните са, че приблизително 100 000 души са намерили препитание в страните от Съюза.

Анализите сочат, че близо 30% от емигриралите в Евросъюза българи са се установили в Испания, 15% - във Великобритания и 13 на сто - в Германия. По неофициални данни, броят на сънародниците ни, които търсят и намират сезонна работа в рамките на страните от общността, достига половин милион души всяка година.

В абсолютно изражение, най-голям брой граждани на друга държава, които живеят в страна-членка, се наблюдава в Германия - над 7 милиона души. Най-голяма група чужди граждани, които живеят на територията на Съюза, са турските граждани - близо 5 милиона души през 2011 г.

Коментари: 0