101 общини с нов дълг през 2010 година

24 кметства не са въвели на време информация за заемите, отчитат от Сметната палата

24 общини не са въвели в Централния регистър на общинския дълг навреме информация за заемите, обслужвани от тях, става ясно от одита на Сметната палата. 192 общини са обслужвали задълженията си в съответствие с договорените условия, а двадесет и две общини са просрочили плащанията си по общинския дълг през 2010 г.

Нов дълг през 2010 г. са поели 101 кметства.

Размерът на общинския дълг към края на 2010 г. е 842 450 019 лв. Спрямо година по-рано задълженията на кметствата са се увеличли с 210 248 511.11 лв., или с около 33 на сто. През 2010 г. плащанията по общинския дълг са в размер на 152 232 053 лв., а просрочените плащания са в размер на 1 477 332 лв. 
От данните става ясно, че 32 кметства са увеличили през 2010 г. общинския си дълг с повече от 50 на сто спрямо предходната година. В 22 общини дългът е нараснал повече от два пъти. Риск да не могат да обслужват дълга си грози 82 общини.

От палатата отчитат, че не са прилагани административно-наказателните разпоредби на закона, по отношение на кметовете на 56 общини, които през 2010 г. не са изпълнили задължението си да изпратят на министъра на финансите и до Сметната палата решението за годишния отчет за състоянието на общинския дълг в 10-дневен срок от неговото приемане.

Коментари: 0