11 фирми искат да строят завода за отпадъци

Сред кандидатите сега са и голяма част от фирмите, които участваха в първата процедура

Общо 11 фирми кандидатстват за строител на завода за механично-биологично третиране на отпадъците в София, съобщи БТА. По думите на заместник-кмета по екология Мария Бояджийска до края на август се очаква да бъде избран изпълнителят на строителството, а до края на годината да бъде сключен и договор за изпълнението на проекта.

То трябва да продължи 21 месеца, като шест от тях са срок за проектиране. След изграждането на завода компанията-строител и експлоатиращата го организация ще работят съвместно в продължение на една година, която ще е срок за отстраняване на дефектите.

В отговор на въпрос дали капацитетът на Суходол ще е достатъчен до отварянето на завода Бояджийска посочи, че в депото ще има допълнително надграждане на сепариращата инсталация. С него ще се постигне намаляване на теглото на депонираните в сметището отпадъци до 50 процента, а обемът им ще се намали до 70 процента.

Освен това общината ще продава RDF-блокчетата вече не само в "Холсим" - Бели Извор, а и в "Титан" - Златна Панега. След завършването на компостиращата инсталация при с. Яна в нея ще започне преработката на 44 000 тона растителни и хранителни отпадъци годишно. Предстои завършването на депото за неопасни отпадъци.

В средата на тази година ще започне разделното събиране на отпадъците от "Овча купел" и "Кремиковци", което ще се извършва от общината. За него тя получи три милиона лева финансиране по проекта за интегрирана система за третиране на отпадъците по ОП "Околна среда".

Коментари: 0