12% спад на издадените разрешителни за строителство

През първото тримесечие на 2013 г. е започнал строежът на 399 жилищни сгради с 1513 жилища в тях и със 185 927 кв. м обща застроена площ

160 ~ 2 мин. четене

В сравнение с първото тримесечие на 2012 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 12%, а жилищата в тях - с 3.4%. Административните сгради са по-малко с 8.6%, а другите видове сгради - с 10.9%. Регистрирано е намаление на разгъната застроена площ (РЗП) на жилищните сгради с 2.1%. Същевременно обаче РЗП на административните сгради и на другите сгради нараства съответно с 20.5% и 1.8%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за първите три месеца на 2013 г.

През първото тримесечие на 2013 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 764 жилищни сгради с 1877 жилища в тях и с 275 874 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 32 административни сгради/офиси със 17 022 кв. м РЗП и на 903 други сгради с 457 734 кв. м РЗП. Това съобщи Националният статистически институт.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 23%, жилищата в тях - с 40.6%, а застроената им площ - с 29.1%. Спадът на административните сгради е с 33.3%, а на разгънатата им застроена площ - с 14.1%.

През първото тримесечие на 2013 г. е започнал строежът на 399 жилищни сгради с 1513 жилища в тях и със 185 927 кв. м обща застроена площ, на 22 административни сгради/офиси с 8 486 кв. м РЗП и на 355 други сгради със 174 681 кв. м РЗП.

В сравнение с първото тримесечие на 2012 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 4.5%, жилищата в тях - с 19.9%, а разгънатата им застроена площ - с 15.3%. Административните сгради също бележат нарастване на броя с 29.4% и на тяхната РЗП - с 35.1%. Започнатите други видове сгради намаляват с 9.9%, а общата им застроена площ - с 32.3%. Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Бургас - 78 жилищни и 26 други сгради; Варна - 56 жилищни и 23 други сгради; Пловдив - 47 жилищни и 24 други сгради; Благоевград - 27 жилищни и 34 други сгради; Стара Загора 33 жилищни и 25 други сгради.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 33.6%, жилищата в тях - с 29.5%, а общата им застроена площ - с 14.3%. Регистрирано е увеличение на започнатите административни сгради с 10% и на общата им застроена площ - с 20.2%. Другите сгради бележат намаление с 33.1% и тяхната РЗП - с 24.2%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в следните области: Бургас - 97, Пловдив - 89, Варна - 82, София (столица) - 62. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите: Пловдив - 313, Варна - 308, Бургас - 236, и София (столица) - 219.

Подкрепи Economic.bg