20 милиона за туризъм

Парите са по програма "Регионално развитие" за маркетинг на туристически продукти

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще подпише в понеделник пет нови договора за ефективен туристически маркетинг на стойност близо 20.5 млн. лева, съобщиха от ведомството.

МИЕТ е бенефициент по приоритетна ос 3 на ОПРР „Устойчиво развитие на туризма“ (операция „Национален туристически маркетинг“). Новата финансова помощ е по схемата „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване по ОПРР“.

От страна на МРРБ договорите ще подпише Деница Николова, ръководител на Управляващия орган на ОПРР.

В церемонията ще участват и министърът на регионалното развитие и благоустройствотоЛиляна Павлова, както и заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма с ресор туризъм Иво Маринов.

 

Коментари: 0