21 млн. лева отпуснати за университетите

Правителството гарантира и 40 млн. лева студентски заеми

100 ~ 1 мин. четене

Предоставянето на 21 422 145 лв. допълнителни трансфери за държавните висши училища бе одобрено на заседанието на министрите днес.

Средствата са предвидени в централния бюджет за 2014 г. и се разпределят между ВУЗ-овете в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението, съответствието му с потребностите на пазара на труда и за увеличение на диференцираните нормативи за издръжка на обучението в приоритетни професионални направления.

Допълнителната субсидия зависи и от броя на студентите, които се обучават в съответното професионално направление. Професионалните направления са две. Първото е педагогически науки, природни науки, математика и информатика, технически науки, аграрни науки и ветеринарна медицина, изкуства, а второто – хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки, здравеопазване и спорт, сигурност и отбрана.

Държавата гарантира и студентски кредити в размер на 40 млн. лв.

Подкрепи Economic.bg