23 нови каси за плащане на тока

Те ще бъдат разкрити в Южна България от 1 септември

23 нови каси за заплащане на консумирана електроенергия открива EVN България от 1 септември. Новите каси ще бъдат са разположени в пощенски станции в области Стара Загора, Ямбол и Сливен.

Ето и пълен списък на населените места, където се намират новооткритите каси:

- Област Стара Загора - с. Бял извор, с.Калояновец, с.Старозагорски бани, с. Бъдеще, с. Богомилово, с. Хрищени, с. Коларово, с. Знаменосец, с. Обручище, с. Трояново, с. Горно съхране, с. Тъжа, с. Паничерево, с. Копринка, с. Бузовград, гр. Бр. Даскалови, с. Оризово, с. Зетьово

- Област Ямбол – с. Болярско, с. Бояджик, с. Козарево, с. Кирилово

- Област Сливен – пощенска станция гр. Сливен център

Само от началото на 2012 г. в Югоизточна България са разкрити общо 219 броя нови каси за консумирана енергия. 

Като част от стремежа на EVN България за максимална близост до клиента е и кампанията “Съюз с коректния клиент”. Нейна основна цел е да се защитят принципите за равно отношение към всички клиенти на дружеството, като се гарантира снабдяването с електроенергия на всички, които редовно заплащат консумираната от тях енергия. Програмата цели и предотвратяване на допълнителни разходи за клиентите за възстановяване на електричеството.

Коментари: 0