246 милиона за иновации

6364 ~ 2 мин. четене

До 25% от разходите на работодателя за обучение на служители ще бъдат възстановени. Това предвижда държавата като подкрепа за високотехнологични фирми. Текстовете са записани в Закона за насърчаване на инвестициите и важат за проекти, сертифицирани с клас А и клас Б като инвестиции. Това обяви зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Жулиета Хубенова по време на еждународната кръгла маса „Българският ИКТ износ – залог за икономически растеж“.

 

Прагът за сертифициране на проекти за високотехнологични производства и услуги е от три до пет пъти по-нисък от базовия, каза още Хубенова. Основен критерий за сертифициране на проекти според закона е размерът на инвестицията. Базовата сума за клас А е 20 млн. лв., а за клас Б – 10 млн. лв. Този праг е сериозно намален за проектите във високотехнологични производства и услуги. Това е възможност тези проекти също да се ползват от държавната подкрепа, предвидена по закон.

 

Оперативната програма "Конкурентоспособност" е един от основните лостове на държавата в подкрепа на иновативния бизнес, подчерта зам.-министърът. Проекти в областта на икономика, базирана на знанието и иновации, се финансират с 246 млн. евро безвъзмездна помощ по програмата.

 

На тази база получават подкрепа проекти за насърчаване на развойната дейност и внедряване на иновации, също и за защита на индустриалната собственост на българските предприятия и изследователски организации.  Това също е добра възможност за компании от сектора на информационните технологии да бъдат подпомогнати, каза Жулиета Хубенова.

 

Фирмите от ИКТ сектора ползват предимство и при кандидатстване по процедури за технологична модернизация в предприятията, тъй като секторът е определен за приоритетен от правителството.

 

Друга възможност за подкрепа по линия на ОП „Конкурентоспособност“ е участието на ИКТ фирми в специализирани изложения и търговски мисии в чужбина, организирани от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, стана ясно още по време на форума. 

 

Пред участниците в конференцията зам.-министър Хубенова представи и развитието на проекта за изграждане на „София тех парк“, който се финансира с 50 млн. евро от Оперативната програма „Конкурентоспособност“. В новия технопарк трябва да бъдат събрани най-добрите научни разработки с потенциал за пазарна реализация, бизнесът, който може да ги използва и организациите, които могат да осигурят финансирането на този процес. Ние сме наясно, че скъсяването на връзката между науката и нейното приложение в икономиката е един от основните фактори за повишаване конкурентоспособността, допълни зам.- министър Хубенова.

Подкрепи Economic.bg