€ 25,4 млрд. евро е излишъкът по текущата сметка на ЕС

Наблюдава се изтегляне на капитали от трети страни

€ 25,4 млрд. евро е излишъкът по текущата сметка на ЕС

Снимка: Стоян Йотов

240 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Излишъкът по текущата сметка на 28-те страни-членки на Европейския съюз е 25,4 млрд. евро (0,8% от БВП) за първото тримесечие. Това става ясно от публикуваните от Евростат сезонно изгладени данни.

За последното тримесечие на 2013 г. излишъкът бе 32,7 млрд. евро., приблизително колкото и за периода януари - март 2013 г. – 32,9 млрд. евро.

Търговският баланс на общността е положителен в размер на 47,7 млрд. евро, почти изцяло дължащ се на търговията с услуги - 45,9 млрд. евро.

Финансовата сметка също е положителна с размер близо 100 млрд. евро. Нетната експозиция на преките инвестиции на страните от ЕС зад граница е положителна (153,7 млрд. евро), което показва, че преобладава делът на компаниите, които са изтегляли капитали от трети страни. Нетните преки чуждестранни инвестиции са за 9,7 млрд. евро.

Нетните портфейлни инвестиции в съюза за първите три месеца от годината са 35,9 мрлд. евро. Нетните инвестиции в категория „други” и финансовите деривати са отрицателни - съответно в размер 87,1 млрд. евро и 12,5 млрд. евро.

Излишъкът по текущата сметка на еврозоната е далеч по-впечатляващ - 55,6 млрд. евро  за първото тримесечие. Това се дължи на значително по-положителните данни за търговския баланс на стоките (излишък от 46,9%).

Тенденцията на излишък по текущата сметка, както за ЕС, така и за еврозоната започва от края на 2011 г. Този излишък се балансира основно чрез дефицити в голяма част от развиващите се страни. Тези дефицити изискват значителен ресурс за  да бъдат финансирани, което води повишаване на дълговото бреме (публично и частно) в страните негативни стойности по текущата сметка.   Подкрепи Economic.bg