3 млн. евро от ловен туризъм

България е сред най-желаните дестинации за ловен туризъм в Европа. Приходите по линия на организирания ловен туризъм за 2011 г. възлизат на над 2 773 129 евро, което е с 30% повече в сравнение с 2010 г., когато са били 2 049 389 евро.


Това обявиха от Изпълнителната агенция по горите. През 2011 г. по линия на организирания ловен туризъм страната ни са посетили 3 779 ловци. Сред най-предпочитаните е груповият лов на дива свиня.

Основната част от чужденците, ловували едър дивеч, са от Германия, Испания, Италия и Франция. Към дребния дивеч предпочитания са имали ловци от Италия, Гърция, Испания и Франция.

“България е страна с традиции при трофейните екземпляри и голяма част от любителите на лова идват именно с тази цел”, коментира инж. Юлиан Русев, началник на отдел “Лов и опазване на дивеча” в агенцията.

От едрия дивеч, освен дивата свиня, предпочитани видове са благородният елен, муфлонът, сърната и еленът лопатар. Сред останалите предизвикателства за ловците са мечката и дивата коза, които са защитени видове и се ловуват при спазване на процедурите, предвидени в Закона за биологичното разнообразие. Що се отнася до дребния дивеч, интерес предизвикват бекас, гургулица, пъдпъдък, фазан и яребица.

Коментари: 0