31 милиона печалба за „Булгартабак“

6208 ~ 1 мин. четене

„Булгартабак – Холдинг” АД приключва 2011 година с финансов резултат от 31 309 хил. лв. За 2010 г. дружеството е отчело печалба от 5 825 хил. лв.

Основен принос за по-добрия резултат имат постъпленията от дивиденти от двете цигарени предприятия „Благоевград – БТ” АД и „София – БТ” АД на обща стойност 32 035 хил. лв.

„Благоевград – БТ” АД приключва със загуба от 3 873 хил. лв., а „София – БТ” АД с печалба от 3 556 хил. лв. За сравнение, печалбата на „Благоевград – БТ” АД за 2010 г. е 9 867 хил. лв., а на „София – БТ” АД – 9 724 хил. лв.
Производственият капацитет на „София – БТ” АД е с 50% по-нисък то този на „Благоевград – БТ” АД, а ангажираният персонал в София с е 47% по-малко от този в Благоевград.

Тютюнопреработвателното дружество „Плевен-БТ” АД също отчита годишна загуба в размер на 1 071 хил. лв., спрямо незначителна печалба от 13 хил. лв. за 2010 г.

Годишните финансови отчети на дружествата са одитирани без резерви.

Отчетените финансови резултати в група „Булгартабак” за 2011 г. са продиктувани от ограниченото потребление в страната, на извършения преглед на активи, чиято балансова стойност не отговаря на тяхната адекватна пазарна стойност, както и на снижението в ефективността на ресурсите на предприятията.

Лошите финансови резултати налагат провеждането на рестриктивна политика с цел капитализиране на дружествата от група „Булгартабак”.

Подкрепи Economic.bg