Дадоха 1,5 млн. лв. за околна среда

199 проекти печелят финансиране от ПУДООС

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ ще финансира 199 проекта в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда”. Компанията ще отпусне безвъзмездно 1,5 млн. лв. за изпълнение на проектите. В нея са участвали 1450 проекта. От тях 103 проекта са на общини и кметства, 54 – на училища и 42 – на детски градини. Те са избрани между постъпили 1 450 проекта.

В по-голямата си част проектите, изготвени от общините, предвиждат почистване на определени участъци, тяхното озеленяване и създаване на зони за отдих и като цяло естетизиране и подобряване на жизнената среда в населеното място. Проектите на детски градини и училища тази година са насочени към повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора.

Голяма част от проектите предвиждат участие на деца и млади хорла в дейности за екологично възпитание, което да изгради у тях чувство за съпричастност и лично отношение към опазването на околната среда. Одобрените за финансиране организации разчитат предимно на доброволен труд и допълнително съдействие от частни фирми и дарения. Предвидени са мерки за предотвратяване на повторно замърсяване, стопанисване и бъдещо поддържане на предложените за изграждане обекти.

Коментари: 0