347 хиляди са безработните

За шести пореден месец се отчита намаление на безработицата

347 хиляди са безработните
84 ~ 2 мин. четене

Безработицата в страната намалява за шести пореден месец през юли 2014 г. От началото на годината безработните са с почти 54 хиляди души по-малко. Това съобщават от Агенцията по заетостта.

Равнището на безработица през юли 2014 г. е 10.6%, като то намалява с 0.1 процентни пункта спрямо юни. В сравнение с юли 2013 г. равнището на безработица също намалява - с 0.2 процентни пункта.

В бюрата по труда са регистрирани 347 249 безработни. Те намаляват с 4 003 души спрямо юни. Отчетеното намаление спрямо предходния месец е най-голямото от 2007 г. насам. В сравнение с юли 2013 г. безработните са значително по-малко - със 7 790 души.

Регистрираните младежи до 24 г. са 25 924 души (7.5% от всички безработни) - с 8 488 души по-малко в сравнение с юли 2013г. Регистрираните младежи до 29 г. (включващи и тези до 24 г.) са 58 260 (16.8% от всички безработни) - с 13 906 души по-малко спрямо юли 2013г.

На работа през юли 2014 г. са постъпили 16 571 безработни - с 8 469  лица по-малко спрямо юни, което е обичайно за този месец от годината.

14 160 от започналите работа са се реализирали на първичния пазар. Те намаляват с 4 778 души в сравнение с юни 2014 г. Основната причина за спада е, че броят на заявените работни места през юли намалява спрямо юни, което е трайна дългогодишна тенденцияСпрямо юли 2013 г., обаче, започналите работа са с 1 240 повече, което потвърждава тенденцията за нарастване броя на започналите работа в реалната икономика на годишна база.

В бюрата по труда са заявени 12 740  работни места в реалния сектор, с 2 945 места по-малко в сравнение сюни, но с 1 370 места повече от същия месец на 2013 г. Най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (3 878 места), от търговията (2510 места), от административни и спомагателни дейности (790 места), от хотелиерството и ресторантьорството (755 места), от строителството (688 места), от образованието (602 места), от селското, горско и рибно стопанство (597 места), от транспорта (570 места) и др.

Коментари: 0