44 общини получиха 66 находища на минерални води

През 2013 г. единствено Бургас поиска лековитата вода на "Изворище"

4778 ~ 2 мин. четене
Автор: Таня Киркова

Тази година Бургас е единствената община подала заявление и е поискала да стопанисва минералните води на извор "Изворище", който се намира на нейна територия, но е изключителна държавна собственост.  Бургас стопанисва и изворите на находище "Бургаски минерални бани", които получи в предишни години.

В края на декември 2012 г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) публикува списък от 4 находища на минерални води, които предложи да прехвърли на общините за стопанисване и безвъзмездно ползване за 25 години. До 31 януари общините, на чиято територия извират лековитите води, трябваше да ги поискат, а МОСВ да им ги предостави до 15 февруари. Това са община Приморско за находище "Китен", община Харманли  - за едноименното находище и находище "Чирпан" от община Чирпан.

102 са минералните находища, изключителна държавна собственост. С промяна в Закона за водите за тях се даде възможност да бъдат прехвърлени на общините за ползване и управление. Приходите са за общинските бюджети. До момента 44 общини са получили 66 находища на минерална вода, които отговарят на законовите изисквания.

Досега нито един кмет не се е отказал от предоставените извори. Общината обаче ще трябва да върне на държавата лековитите извори, ако не инвестира в тях и не предприеме действия за отдаване на концесия.

Кметовете на общините са задължени да управляват предоставената им минерална вода от находището съгласно законовите и подзаконовите нормативни актове. За ползването на минералната вода кмета издава разрешителни за водовземане от минерална вода или концесии за добив на минерална вода.

Създадена е и законова възможност, минералната вода от определено находище да бъде предоставяна за ползване безвъзмездно, или след заплащане на такса, определена с тарифа, приета от общинския съвет. Кметът е задължен да публикува общинската такса за ползване на лековитата вода на интернет страницата на общината.

Така например Нова Загора е издала 1 разрешително за находище "Баня", Разлог - 6 разрешителни за ползване на минерална вода от "Гулийна баня", Бургас е дал 3 разрешителни за находище "Бургаски минерални бани", Гърмен - 4 за черпене на води от "Огняново-Гърмен", 6 са разрешителните, които община Велинград е издала за находище "Велинград-Каменица".

През последните три години са прекратени 8 концесии за минерални води.

Подкрепи Economic.bg