45 дни ремонтират жп трасето до Факултета

Пътниците от Централна гара ще бъдат извозвани до Горна Баня, казва Първан Рахталиев, директор на Железопътна секция София

45 дни ремонтират жп трасето до Факултета
1040 ~ 2 мин. четене

Инж. Рахталиев, на какъв етап е ремонтът на отсечката Перник-разпределителна - Разменна и да припомните какво го наложи?

В участъка се извърши текущ ремонт на железния път поради пропадане на насипа от нерегламентирани изкопни работи за извличане на въглища от неизвестни лица. Това доведе до пропадане на релсите и спиране на влаковото движение - пътническото и товарното.

Вследствие на това, компанията започна да търпи сериозни щети, заради пренасочването на влаковете. Предприети бяха бързи мерки и стартира авариен ремонт за отстраняване на последствията.

НКЖИ избра външен изпълнител за извършването на този ремонт. Разрешението за строеж влезе в сила на 24 юни. При стриктно изпълнение на плана, обектът към момента е в заключителна фаза и към средата на август очакваме по това трасе отново да тръгнат влаковете с обичайна скорост.

Към 18 юли движението бе възстановено с по-ниска скорост.

Какво се случва с жп линията, по която се движи влака през кв. „Факултета“ и доколко  безопасно е трасето?

Безопасното движение на влаковете в този район е гарантирано от мерките, които се вземат, на основата на работещата Система за управление на безопасността в ДП НКЖИ.

В момента влаковете се движат със скорост до 25 км/ч. Това е породено от навлизащите в сервитута отпадъци, които системно се изхвърлят на жп линията. Все още, габарита не се нарушава от постройки, въпреки че те на много места навлизат в сервитута на трасето.

В планирания ремонт на междугарието са включени почистване на изхвърлените и натрупани отпадъци,и възстановяване на затрупаните водоотводни съоръжения.

Предвижда се и пресъоръжаване на намиращия се в непосредствена близост жп прелез с автоматична бариера. С модернизирането на прелеза ще се намали времето на престой от страна на автомобилния трафик и ще бъде повишена сигурността на прелеза чрез изграждане на система за видеонаблюдение.

В участъка около кв. Факултета има огромно струпване на строителни и битови отпадъци. Ние извършваме основно почистване всяка година и текущо почти всеки ден, за да осигурим габарит за преминаване на влаковете.

Ремонтът ще започне след влизане в сила на съответното строително разрешително. Целта ни е строителните дейности да започнат още този месец, за да можем да стартираме в сезона, в който хората са в отпуск или ваканция.

Колко време се очаква да продължи ремонтът на това междугарие?

Прекъсване на движението по цялата дължина се предвижда за 45 календарни дни. Това ще наложи пътниците от Централна гара София да бъдат извозвани с автобуси до Горна баня, след което ще бъдат пренасочвани към съответните влакове.

Коментари: 0