4814 лева е средният ни доход за 2013 г.

Получаваме и харчим с 10% повече спрямо 2012 година, изчисли НСИ

През 2013 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 4 814 лв., което е с 11.3% повече спрямо 2012 година. Работната заплата продължава да бъде основен източник на доход на домакинствата. През 2013 г. работната заплата формира 53.1% от общия доход на домакинствата, а през 2012 г. - 52.7%.

Това сочат данните на Националния статистически институт за доходите, разходите и потреблението на домакинствата за 2013 г., представени днес.

В номинално изражение доходът на домакинствата от работна заплата се увеличава. През 2013 г. домакинствата са разполагали средно на лице с 2 557 лв., получени от работна заплата, докато през 2012 г. тези средства са възлизали на 2 281 лв., т.е. доходът от работна заплата се е повишил с 12.1%.

През 2013 г. пенсиите продължават да са втория по значимост източник на доходи за българските домакинства. Те формират 25.5% от общия доход на домакинствата, докато през 2012 г. техният дял е 26.7%. Общо социалните трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при безработица) формират 28.5% от общия годишен доход на лице от домакинство през 2013 г., а през 2012 г. този дял е 30.1%.

През изминалата година относителният дял на дохода от домашно стопанство е приблизително на нивото от 2012 г. и е 1.6% от общия доход на домакинствата.

През 2013 г. българските домакинства са изразходвали 4 466 лв. средно на лице, което е с 10.1% повече от 2012 година. За храна са изразходвани 1 480 лв. средно на лице от домакинството. Относителният дял на разходите за храна от общия разход намалява от 33.4% през 2012 г. на 33.2% през 2013 година.

През последната година се увеличават разходите за жилище, вода, електроенергия и горива с 1.8% спрямо 2012 година. Увеличение се наблюдава и при разходите за здравеопазване (с 9.9%), за транспорт (с 19.2%) и съобщения (със 7.3%).

Относителният дял на разходите за жилищно обзавеждане остава в границите на 3 - 4%. Разходите за свободно време, култура и образование варират в границите на 4 - 5%. Разходите за алкохолни напитки и тютюневи изделия са 4.0%. Делът на разходите за облекло и обувки достига 3.5% през 2013 година.

Статистическите данни в динамика за по-дълги периоди от време свидетелстват за промени в структурата на потреблението на българските домакинства. През последната година домакинствата намаляват консумацията на хляб и тестени изделия с 3.3 кг и през 2013 г. тя достига 97.8 кг средно на лице.

Повишава се консумацията на безалкохолни напитки, риба, плодове, зеленчуци, месо и месни произведения, прясно мляко, сирене, кашкавал и яйца. Известно понижение се наблюдава при консумацията на кисело мляко и картофи. Увеличава се и потреблението на алкохолни напитки от 26.3 л през 2012 г. на 27.1 л на лице от домакинство през 2013 година. Намалява потреблението на цигари от 601 бр. на лице през 2012 г. на 596 бр. през 2013 година.

Коментари: 0