5 български банки влизат под пряк надзор на ЕЦБ

5 български банки влизат под пряк надзор на ЕЦБ

Снимка: БТА

Европейската централна банка (ЕЦБ) поставя под пряк надзор пет български и осем хърватски банки, съобщи институцията в петък вечер. У нас това са УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Обединена българска банка, Юробанк и Райфайзенбанк, става ясно от информацията на сайта ѝ.

Новината идва, след като ЕЦБ установи тясно сътрудничество с Българската народна банка и Хърватската национална банка и след като подложи на оценка значимостта на банките в тези държави.

България и Хърватия вървят заедно към приемането на общата европейска валута. 

По-специално, ЕЦБ ще отговаря за прекия надзор над четири български и седем хърватски дъщерни дружества на съществуващи значими банкови групи с централи в Белгия, Гърция, Италия и Австрия. Така ЕЦБ осигурява изпълнението на регулаторните изисквания да извършва пряк надзор а) на индивидуално ниво над всички банки, които са част от значими групи и б) най-малко над трите най-значими банки във всяка държава.

ЕЦБ също така ще извършва пряк надзор над две нови институции – Банка ДСК АД в България, считано от 1 октомври, и групата Addiko Bank AG в Австрия, считано от 7 октомври.

ЕЦБ ще отговаря и за наблюдението над по-малко значимите институции и за общите процедури за всички поднадзорни лица в двете държави.

Коментари: 0