58 млн. лв. е била печалбата на банките през май

Коефициентът на ликвидност след поставянето на КТБ под специален надзор е бил 26,85%

184 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски
Банките в България са спечелили близо 58 млн. лв. през май, става ясно от публикуваните от Българска народна банка данни. Така от началото на година печалбата след данъци на банковата система в страната е 364 млн. лв. В сравнение със същия период на 2013 г., тя се увеличава с над 37%.

Положителните резултати се дължат до голяма степен на понижените обезценки на активи. Натрупаните обезценки от началото на годината са за 338 млн. лв., а за същия период на 2013 г. сумата е била 420 млн. лв.

Приходите от лихви до края на май възлизат на 1,874 млрд. лв., което е 2,6% по- малко спрямо 2013 г. Значително по-ниски са разходите за лихви - с 10,8% до 798,4 млн. лв., което води до значително подобрение на лихвения марж. Нетните приходи от такси и комисионни в банковата система за първите пет месеца от годината са 332,5 млн. лв. и нивото им остава сходно с това през 2013 г.

Нетните печалби от финансови активи и пасиви, неоценявани по справедлива стойност е 34,2 млн. лв., при 31,4 млн. лв., година по-рано. Нетната печалба от финансови активи и пасиви, държани за търгуване е 66,7 млн. лв. или с 4,5% по-висока.

Активите в системата продължават тенденцията си на ръст. През месец май общата им сума се покачва с 0,3% или 292 млн. лв. до 86,7 млрд. лв., основно в резултат от динамиката на привлечените средства.

Банките са увеличили корпоративните кредити с 56 млн. лв. (0,1%), потребителските с 38 млн. лв. (0,4%), а жилищните ипотечни остават без съществено изменение. С 83 млн. лв. или 8,3% повече са вземанията от некредитни институции.

Привлечените средства се увеличават с 343 млн. лв. (0,5%). Най-голям принос за това има ресурсът от институции, различни от кредитни, който е с 330 млн. лв. или 1,4% повече спрямо април. Депозитите от граждани и домакинства нарастват с 228 млн. лв., като месечният темп на растеж е 0,6%.

От Българска народна банка посочват, че ликвидната позиция на банковата система остава висока. В края на отчетния период коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ, е 25,83%. От Централната банка допълват, че общият коефициент на ликвидност на останалите банки след поставянето под специален надзор на Корпоративна търговска банка е 26,85%.
Подкрепи Economic.bg