6% ръст в цената на селскостопанската продукция

Производството на животновъдите се оскъпява повече

С 5,9% са нараснали цените на производителите в селското стопанство през второто тримесечие на 2012 г., спрямо съпоставимия период на миналата година. Това показват изнесените данни от националния статистически институт.

По-рязко е поскъпнала продукцията в сектор животновъдство 0 с 8,6% на годишна база. Индексът на цените на продукцията в растениевъдството се е увеличил с 3,9% в сравнение с предходната година.

Значителен е ръста на при цените на ечемика, които са нараснали с 20,5% през второто тримесечие на тази година. Фасулът на зърна е поскъпнал с 22,9%, а слънчогледа - със 7,4%. Цената на живите животни едър рогат добитък се е увеличила с 19,2%, на свинете - с 6,6%, а на овцете и козите с 20%. През второто тримесечие на 2012 г. суровото мляко се продава с 5% по-скъпо спрямо същия период на миналата година, а цената на кокошите яйца се е увеличила с 23,4%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство през второто тримесечие на 2012 г. е с 6,5% над равнището за същото тримесечие на 2011 г. По-високи са цените на електроенергията и горивата - с 6,2%, на минералните торове - с 23,7%, на ветеринарномедицинските продукти - с 4,9%, и на фуражите - със 7,4%.

Коментари: 0