7-и блок в Козлодуй ще е защитен с нов тип обвивка

Търси се инвеститор за 49% от новата мощност, казва Любен Маринов, Изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД

3743 ~ 3 мин. четене
Автор: Таня Киркова

- Г-н Маринов, каква ще бъде ролята на компанията „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности” ЕАД при бъдещото изграждане и експлоатация на 7-и блок на АЕЦ „Козлодуй“?

Проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности”  ЕАД, ще изпълнява ролята на възложител при реализацията на инвестиционното намерение за изграждане на нова ядрена мощност.

На този първоначален етап нашата компания  организира целия процес на предпроектни проучвания, избор и лицензиране на площадка и оценка на въздействието върху околната среда. Ангажирани сме и с оценка на физическата защита и радиационна безопасност, въз основа на които правителството ще може да вземе решение за изграждането на нова ядрена мощност.

Инициирани са процедури  за изготвяне на  технико-икономически анализ за обосноваване изграждането на нова ядрена мощност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за изследване и определяне местоположението й. Уведомено е Министерството на околната среда и водите и започва процедура за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

В резултат на първата от тези процедури в конкуренция с четирима кандидати компания Westinghouse Electric Spain спечели конкурса за изработването на технико-икономическия анализ. Договорът е официално подписан с  г-н Хавиер Гонзалез, вицепрезидент на Westinghouse за Южна Европа и президент на компанията. Технико-икономическият анализ, който ще бъде извършен, ще разгледа възможните варианти на проекта. Единият е за енергиен блок с реактор тип ВВЕР, при който максимално ще се използва вече произведеният  „ядрен остров” за АЕЦ „Белене”, а конвенционалната част може да бъде от друг производител.  Вторият вариант предполага изграждане и експлоатация на блок,  оборудван с алтернативен модел леководен реактор с вода под налягане, от лицензиран в страната производител.

-  Колко нови мощности се планират на площадка „Козлодуй”?

На този въпрос трябва да отговори технико-икономическият анализ - дали ще се изградят един или два блока. Нашата цел е да изградим  модерен ядрен енергиен блок (блокове)  от най-ново поколение (III или III+) с леководен реактор с вода под налягане, с инсталирана електрическа мощност около 1200 MW, на площадката на АЕЦ “Козлодуй”.

Най-същественото предимство на проекта на това поколение ядрени мощности спрямо проектите от второ поколение, които в настоящия момент се намират в експлоатация почти в целия свят (в това число са и блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй” с реактори ВВЕР-1000/ В320) е, че ще включва основно пасивни системи за безопасност. Той предлага и нови проектни решения за конструкцията на защитната обвивка и специфични защитни средства, в това число и  проектно решение на концепцията за улавяне на стопилката от активната зона, значително повишаващи безопасността.

-  Бихте ли представили 4-те възможни площадки за 7-и блок на АЕЦ?

Определени са за разглеждане четири варианта на разполагане на новата ядрена мощност спрямо съществуващите блокове на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.

Условно наречената площадка № 1  е разположена на североизток от блокове 1 и 2, между откритата разпределителна уредба и местността “Валята”, в близост до изградените студен и топъл канали - северно от тях. Площта на теренa е около 55 хектара.

Условно наречената площадка № 2 е разположена на изток от блокове 1 и 2 на АЕЦ “Козлодуй” в посока с. Хърлец, южно от изградените студен и топъл канали. Площта на теренa е около 55 хектара.

Условно наречената площадка № 3 е разположена на север от блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”, в близост до обходния път на съществуващата централа. Площта на теренa е около 53 хектара.

Условно наречена площадка № 4 е разположена на запад от блокове 3 и 4 на АЕЦ “Козлодуй”и хранилището за отработено гориво на АЕЦ, южно от студения и топъл канали. Разполагаемата площ е около 21 хектара, в границите на отчуждените терени на АЕЦ.

Предпочитаната площадка ще бъде определена от изпълнителя на втората процедура за геолого-техническо проучване, резултатът от която ще стане известен до дни.

- Какви инвеститори ще търсите? На какъв принцип ще се изграждат новите ядрени мощности?

Понастоящем едноличен собственик на капитала на дружеството е „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Целта на проектната компания е структурирано и обосновано изграждане на нова ядрена мощност. Ще се спазват принципите на проектното финансиране, ще се търси външен стратегически инвеститор, който да притежава 49% от капитала на дружеството, като възможностите за набиране на заемен капитал не са ограничени. Една от задачите на изпълнителя е да представи модели за структуриране на финансирането.

- АЕЦ „Козлодуй” ще участва ли извън предпроектните проучвания в инвестицията за изграждане на нови блокове със собствени средства? Какви са идеите за бъдещата собственост върху съоръженията?

Ще се разгледат всички възможности за финансиране на проекта, като основна цел е запазването на мажоритарната собственост на АЕЦ „Козлодуй” върху новата ядрена мощност.

Подкрепи Economic.bg