70 млн. евро изтекли от България за Гърция

Най-голям е изходящият паричен поток към Германия

Снимка: Антон Ковачев

Близо 70 млн. евро са изтекли от България за Гърция за времето от януари до април тази година. Това става ясно от финансовия отчет на държавата, публикуван на сайта на БНБ.

От данните става ясно, че най-голям е изходящият паричен поток към Германия, за където в края на април са изпратени общо 240.8 млн. евро, предаде Дарик финанс.

От финансовата институция обясняват, че средствата са били трансферирани по линия на погасителните планове на предприятията по вътрешнофирмени заеми.

Така през месец април преките чуждестранни инвестиции у нас са отрицателни и възлизат на 71.2 млн. евро.

Най-големите инвеститори у нас продължава да е Холандия с 386.4 млн. евро за първите четири месеца на годината. Швейцария е втори по значимост инвеститор с вложения за 105.6 млн. евро. Най-големите отрицателни парични потоци са към Германия, Гърция  и Великобритания.

През периода постъпленията от чужди лица, инвестиращи в имоти, са 67,4 млн. евро.

За първите четири месеца на годината търговският дефицит скача до 1,214 млрд. евро. Причината е в реализирания износ за 6.284 млрд. евро и по-големия внос за 7,499 млрд. евро.

Коментари: 0