777 осъдени непълнолетни за половин година

Близо 30% от наложените наказания са пробация

Снимка: БГНЕС

Автор: Стилиян Гребеничарски

За втората половина на 2013 са осъдени 777 непълнолетни лица или 5,3 от общия брой осъдени през периода, става ясно от публикувани данни на Националния статистически институт.

Броят на обвиняемите за периода юли-декември 2013 г. е 16 974. Общият брой на влезлите осъдителни присъди е 14 570, от които ефективни са 7 842 (46% от всички обвиняеми). Условните присъди са 6 728 (40% от обвиняемите). Близо 12% от обвиняемите са освободени от наказателна отговорност, а 2,4% са получили оправдателна присъда.

Преобладава делът на общоопасните престъпления - 35,1%, следван от „други”-30,4%, престъпления срещу собствеността - 29,2%, а престъпленията срещу личността са 5,3%.

Сред общоопасните престъпления най-големи са броят на престъпленията по транспорта и съобщенията, завършили с осъждане - 3 634 или 78% от общия брой на общоопасните престъпления, завършили с осъждане. С осъдителна присъда за противозаконно отнемане на моторно превозно средство са приключили 70 наказателни дела, като за този вид престъпления са осъдени 72 лица. За престъпления, свързани с наркотични вещества, са осъдени 637 лица.

За 1 423 престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, са осъдени 1 895 лица (13% от общия брой на осъдените лица). С осъдителна присъда са приключили делата за 1 373 извършени престъпления против стопанството, или 10% от общия брой на наказаните престъпления. За тях са осъдени 1 435 лица (10%).

Осъдените мъже са значително повече от осъдените жени. Техният дял е 91,8%, а най-рискови групи са 18-24 (26,6% от осъдените мъже) и 30-39 години (25,8% от осъдените мъже). Най-голям е делът на осъдените жени във възрастовата група 30-39 (29%).

Близо 30% от осъдените лица са с наложено наказание „пробация” , а две лица са получили „доживотен” затвор.

Коментари: 0