9 млн. лв. за Военното министерство, 18 млн. - за МВР

Кабинетът отпуска пари на двете ведомства с най-лошo финансово състояние

Правителството реши да отпусне допълнително финансиране на двете министерства в най-незавидно финансово положение. Става въпрос за силовите ведомства – МВР и Министерство на отбраната.

Средствата се дават като бюджетни кредити, като ръководената от Аню Ангелов структура ще получи 9 млн. лева, а тази на Цветан Цветанов - 18 млн. лева по бюджета си.

Средствата ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет, стана ясно от заседанието на Министерски съвет. Пред членовете му бе констатирано, че военното министерство се нуждае от финансова подкрепа заради частично изплащане на просрочени задължения, както и във връзка с преструктурирането на Военномедицинска академия.

Просрочените задължения на МВР пък са за горива и смазочни материали, телекомуникационни и пощенски услуги, горива за отопление, разходи за експертизи, поети ангажименти по сключени договори за униформено облекло на служителите, електроенергия, топлоенергия, вода и др.

Очаква се погасяването на просрочените задължения ще преустанови начисляването на лихви и неустойки по тях и ще осигури регулярни доставки по сключените договори.

По-рано от финансовото ведомство оповестиха информация, според която МВР и Министерството на отбраната са най-големите длъжници към хазната. Ведомството наАню Ангелов е „затънало” с 80 милиона лева, докато това на колегата му Цветанов има да погасява близо 23 милиона.

Коментари: 0