Администрация и корупция - основна пречка за българския бизнес

Според проучване на БТПП сред големите проблеми са още сивата икономика и липсата на квалифицирани служители

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Според 80% от българските фирми основен проблем, който възпрепятства техния бизнес през 2012 г. е неефективното административно обслужване. Това показва проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), извършено в периода 12-16 ноември 2012 г. с цел оценка условията за бизнес и инвестиране в България и настъпилите промени през 2012 г.

За 76% от компаниите сред най-големите проблеми са честите изменения в нормативните документи, посочени, а над половината от анкетираните се оплакват от корупция в публичните институции и конкуренцията от сивата икономика.

Според БТТП обезпокоителни са данните, според които над 64% от фирмите имат проблеми при намирането на служители с подходящата квалификация/образование при наличието на почти 400 хил. безработни през второто тримесечие на 2012 г.

Спрямо резултатите от 2011 г., когато БТПП проучи пречките пред бизнеса, не се наблюдава съществено подобрение. Единствено по-голямо намаление се регистрира при броя на фирмите, които са имали затруднения в достъпа до финансиране. Обясненията преди всичко се свързват с по-слабата инвестиционна активност и търсене на кредити от бизнеса, отколкото с улесняване в кредитирането (едва 3.3% е ръстът на кредитите на годишна база към септември 2012 г.).

Макроикономическата и фискална стабилност на страната, инфраструктурата и общата данъчна тежест са условията за бизнес, получили най-високи оценки през 2012 г. От друга страна фирмите са най-недоволни от съдебната система и таксите, които заплащат.

През 2012 г. единственото при инфраструктурата, като част от изследваните условия за бизнес и инвестиции, преобладаващия брой фирми (59%), считат, че има подобрение спрямо 2011 г. Според членовете на БТПП най-голямо влошаване настъпва през 2012 г. спрямо 2011 г. в таксите, които плащат фирмите (според 65%) и законодателната среда и регулациите (според 52%).

В институционално отношение 14% от бизнеса вижда подобрение в дейността на данъчната администрация през 2012 г. спрямо 2011 г., докато при работата на държавната администрация 7% отчитат като положителни настъпилите промени.

Коментари: 0