"Адванс" не спира да продава земеделска земя

Очакваните приходи за дружеството от рента за 2011-2012 г. са в 5.99 млн. лв.

Публичният фонд "Адванс Терафонд" АДСИЦ продължава да се придържа към стратегията си да продава повече земи от купените декари. Това показва бюлетинът на фонда за инвестициите до края на октомври, представен на инвеститорите на фондовата борса.

През октомври дружеството е купило 1 198 дка земи при средна цена 601 лв. за декар. През същия месец обаче са продадени 5 974 дка. С натрупване - през десетте месеца от началото на 2012 г. са закупени общо 23 854 дка при средна цена 579.80 лв. за декар. Продадените имоти обаче са 75 289 дка при средна цена 862 лв. за декар. В края на октомври "Адванс Терафонд" притежава 242 624 дка земеделска земя и 139 дка градска.

За новата стопанска 2012-2013 година, която започна на 1 октомври, са отдадени под наем и аренда 191 851 дка или 79.1% от портфейла на компанията. Средната рента е 30.35 лв. за декар, заедно с договорите плащания от предходни години. Средното ниво на рентата само по новите договори е 36 лв./дка. За 2011-2012 г. са отдадени 223 хил. дка, което е 91.9% от земите на дружеството. Средната аренда е 26.85 лв./дка.

Очакваните приходи от рента за 2011-2012 г. са в 5.99 млн. лв., а събраните вземания за земеделската 2011-2012 г. са 4.05 млн. лв.

Коментари: 0