„Адванс терафонд” остава агресивен продавач на земя

Компанията повишава продажбите и печалбата си

Един от големите фондове за земя „Адванс терафонд” АДСИЦ остава агресивен продавач, показва отчета на дружеството пред Българската фондова борса. Според данните в него „Адванс” е продал за периода януари-септември 2012 г. близо 70 хил. декара от портфейсла си в земеделска земя. Това представлява близо 25% от общо притежаваната в наяалото на годината земя. Средната цена на продажба е 869 лв. за декар.

Агресивното продаване на земя личи и от увелияението в приходите на фонда. За деветмесечието постъпленията от продажби достигат близо 65 млн. лв, спрямо малко под 35 млн. лв. година по-рано. 

Печалбата от дейността за януари-септември се повишава до 23 млн. спрямо отчетените за същия период на 2011 г. 13 млн. лв. 

Коментари: 0