Продажбите и печалбата на "Зърнени храни" с над 90% спад

Книжата на агрохолдинга се понижиха с 3.5%

Продажбите и печалбата на агрохолдинга на "Химимпорт" АД - "Зърнени храни България" АД са се понижили с по над 90% на годишна база, показва деветмесечния индивидуален финансов отчет на публичната компания, представен пред инвеститорите на БФБ. Продажбите на "Зърнени храни" в края септември тази година се свиват до 17.34 млн. лв., което е с 90.15% по-малко спрямо деветмесечието на 2011 г.

Общите приходи, които на 81.8% се формират от продажбите, са намалели с 88.2% на годишна база и за януари-септември 2012 г. са 21.2 млн. лв. Общите разходи за дейността на агрохолдинга се понижават до 20.64 млн., което е 87.9% спад на годишна база.

Силно намалява и печалбата на "Зърнени храни". Положителният финансов резултат се свива до едва 507 хил. лв. за деветте месеца от началото на годината до края на септември. Спадът е 93.9% спрямо печалба от 8.3 млн. лв. за деветмесечието на миналата година.

Към 13 ч. на днешната сесия книжата на "Зърнени храни" губят 3.46% от стойността си до 0.251 лв. за акция. По позицията бяха сключени 3 сделки, в които 5500 лота смениха собственика си.

Коментари: 0