До 2020 г. ще оползотворяваме 70% от строителните отпадъци

Рециклиран асфалт и подложки вече се използват при строителството на някои от пътища, обясни Нона Караджова

До 2020 г. 70% от строителните отпадъци трябва да бъдат оползотворявани. Целта е заложена в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета днес от кабинета. 

Изискванията засягат всички строежи с разгърната площ над 500 км. метра. От средата на 2014 г. всички процедури, свързани с издаването на разрешения за строеж, ще трябва да спазват изискванията в наредбата, обясни министърът на околната среда и водите Нона Караджова. Оттогава всяко разрешително за строеж трябва да бъде съпътствано с план за управление на строителните отпадъци.


Възложителите на строителните обекти ще са са задължени при деконструиране на сгради да разделят на основните компоненти материалите. Задължително ще бъдат селектирани и оттпадъците на материали по време на същинските строителните и ремонтните дейности.

Министър Караджова посочи, че още от миналата година Агенция „Пътна инфраструктура” прилага част от принципите за рециклиране на строителните отпадъци при изграждането и реконструкция на пътища. Агенцията е отчела, че при използване на отпадъци от реконструираните пътища като стар асфалт и подложки, стойността на строителството се намалява с 30 %.

Нона Караджова припомни, че също до средата на 2014 г. общините с население над 10 хиляди души трябва да изградят специални депа, в които безплатно да бъдат изхвърляни битовите отпадъци.

Коментари: 0