Ако ЧЕЗ загуби лиценза си, трябва да продаде мрежата

Според експерти евентуалният нов оператор ще трябва да купи инфраструктурата

164 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

На извънредна пресконференция днес министър-председателят обяви, че до края на деня чешкото електроразпределително дружество ЧЕЗ остава без лиценза за извършване на дейност. Причината - множество нарушения установени от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), свързани с обществените поръчки.

В закона ясно е разписано как се процедира при отнемане на лиценза на някое ЕРП - то е длъжно да прехвърли собствеността на мрежата на трето лице.

"Чл. 55. В случаите на прекратяване на лицензията по ал. 1, т. 1 и ал. 2 при условия, посочени в наредбата по чл. 60, комисията има право да задължи лицензианта да прехвърли на трето лице имуществото, чрез което осъществява лицензионната дейност, в неговата цялост или да учреди право на ползване върху него, ако приобретателят по тази сделка е лицензиант или е подал заявление и отговаря на условията за издаване на лицензия за съответната дейност".

Срокът това да се случи е един месец, но само ако електроразпределителното дружество се откаже да обжалва решението за отнемане на лиценза.

Ако обаче през това време електроразпределителното дружество реши да обжалва и не прехвърли правото на ползване на друга фирма, то заедно с ДКЕВР ще трябва да назначи особен търговски управител, който да управлява мрежата до решаване на спора. Той може да е частна или държавна фирма.

Експерти обясниха пред Economymagazine.bg, че ако днес се отнеме лиценза на ЧЕЗ, дружеството няма право да притежава мрежата, която придоби през 2004 г. Трябва да започне процедура по даване на лиценза на друг оператор, като този оператор ще трябва първоначално да плаща на ЧЕЗ, че ползва тяхната мрежа. Докато се определи новият лицензиант, Националната електрическа компания (НЕК) ще изпълнява функцията на ЕРП, тъй като притежава лиценз за обществен доставчик.

Законът е категоричен, че лицензиантът трябва да е и собственик на мрежата.

Подкрепи Economic.bg