БДЖ с право да избира търговец на ток от 2013 г.

Вместо такси "контактна мрежа" и "елсъоръжения" ще плащат цена за електро разпределение на ЕРП -НКЖИ

90 лева на МВтч ще бъде цена за разпределение от 1 януари 2013 г. Тя е по-ниска от цената за разпределение на железопътното ЕРП, определена от ДКЕВР, която е 158 лв. на Мегаватчас.  Железопътните оператори/ превозвачи/ ще си избират доставчика или търговеца на ток.  А поделение "Електро разпределение "ще го разпределя.

В момента    "Трен",  търговското дружество дружество на НК ЖИ , купува електроенергия  от АЕЦ Козлодуй и я продава на БДЖ холдинг и с тази енергия реално се движат влаковете обясни Стоянов.

Цената на енергията за разпределение в момента влиза в инфраструктурната такса -  като такси за контактната мрежа и за енергетичните съоръжения. След влизане в сила на Закона за жп транспорта, таксите ще отпаднат и ще бъдат заменени с цена разпределение на енергията.

От 1 януари 2013 г. всеки превозвач ще монтира електромери в локомотивите и ще има право сам да си изира доставчик на електроенергия.

Модернизираната тягова подстанция "Волуяк и новоизградената система СКАДА получиха днес Сертификат за съвместимост с европейските технически характеристики . НКЖИ финансира проекта със средства от капиталовия си трансфер.  

Към системата са свързани гарите от Волуяк до Драгоман.

Тя позволява на енергодиспечерът дистанционно да управлява обектите в  гарите и подстанцията.

До момента тези обекти се управляваха от дежурен в подстанцията и дежурни ръководители във всяка гара, които при необходимост, като получат нареждане по телефона, ръчно включваха обектите.

В момента диспечерът, стои на  бюро пред компютър, от който управлява всички гари до Драгоман, обясни инж. Стоянов.

Коментари: 0