БНБ помага на Египетската централна банка

6332 ~ 2 мин. четене

На 31март 2012 г. приключватригодишната програма на Европейския съюз, финансирана по линия на „Европейския инструмент за съседство и партньорство”,за оказване на техническа помощ на централната банка на Египет.

Програмата беше успешно реализирана от Европейската централна банка и още 7 централни банки, сред които и Българската народна банка, като целта й беше въвеждането на изискванията на Базел IIв египетската банкова система. Това съобщиха от БНБ.

Изготвени бяха нови наредби,указания и отчетни системи за изпълнение на основните компоненти на Базел II за рамката на капиталовата адекватност в Египет, като на преден план се извежда необходимостта от поддържането на адекватни и подходящи нива на капитал, съизмерими с размера и качеството на управление на рисковете, съпътстващи дейността на банките.

 

Като част от програмата експертите от БНБ разработиха нова рамка за регулаторен капитал, съобразена не само с Базел II, но и с някои необходими промени, произтичащи от Базел III. Рамката беше тествана в египетската банкова система и предстои да бъде въведена от началото на 2013 г.

Във връзка с това приносът на експертите от БНБ при подготовката на количественото изследване на ефекта от въвеждането на новата рамка и анализа на резултатите беше високо оценен. Бяха проведени 15 работни посещения на експерти от БНБ, както и 4 проучвателни мисии в БНБ на специалисти от централната банка на Египет.

Въпреки настъпилите политически сътресения в Египет и свързаните с това критични ситуации в египетската банкова системая българските експерти изпълниха стриктно ангажиментите си и програмата успя да постигне своите цели.

 

Освен в Египет прилагането на изискванията на Базел II и подобряването на банковия надзор бяха сред основните области и при двегодишния проект за укрепване на институционалния капацитет на надзорните институции на Черна гора, приключил през 2011 г.

По линия на ЕС БНБ участва в оказването на техническа помощ за Централната банка на Сърбия през 2009 г., а със свои експерти - в проектите в Албания и Босна и Херцеговина през 2011 г.

 

 

 

Подкрепи Economic.bg