Банките кредитират само сектори с бърза печалба

Според икономистите на БАН финансовите институции не инвестират в бизнес, който генерира икономически ръст

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Търговските банки в България кредитират сектори, които имат бърза възвращаемост на инвестицията, но генериращи слаб икономически растеж. Това са част от изводите от завършилата в петък конференция на Института за икономически изследвания към БАН на тема "Посткризисното икономическо развитие на ЕС и България".

"Такива сектори са търговията и ремонтната дейност, строителството и недвижимите имоти, чиито дялове в структурата на фирмените кредити са съответно 30.18 и 15%", посочи гл. ас. д-р Григор Сарийски.

В анализа си за развитието на банковата дейност като фактор за икономически растеж Сарийски подчерта, че ако подобна тенденция продължи, то скоро няма да излезем от кризата, защото парите ще отиват там, където има бърз ефект, но печалбата и работната заплата най-малко растат. Тезата му бе продължена и от проф. Искра Белева, според която структурата на кредитите кореспондира и с тази на заетостта. "Сега най-много се търсят професии, свързани с търговията и услугите - продавачи, консултанти, което не предполага дългосрочен икономически растеж", каза тя.

Според Гарабед Минасян основният въпрос сега е защо бягат парите и как да заработят те за стабилен и дългосрочен икономически растеж. Като параметри на финансовата и икономическа уязвимост на България той посочи отрицателната финансова сметка, заради износа на собствен, а не на чужд капитал, свиването на инвестиционната активност с близо 40% за последните 3 години, намаляването на индивидуалното потребление с 8.1% и натрупването на социално напрежение в обществото следствие на безработицата и бедността. "Смятам, че финансовата стабилност е илюзорна, без наличие на икономическа стабилност, подчерта Минасян.

Коментари: 0